Keistad Radio

Telefoon: op aanvraag via e-mail

(ter voorkoming van aanvragen verzoekplaten enz.)

Home Het Ontstaan Herinneringen Foto's Column (s) Contact
Kabelraden.nl KEISTAD RADIO

MEDEWERKERS  

Met (*) zouden vrijwel direct of later ook “Radio Eemland” vaarwel zeggen en deel gaan uitmaken van het Keistad - Team.


Kabelraden

In de jaren 80 was Amersfoort het toneel van een aantal “vrije radio’s. Begonnen (in 1977) met ‘Radio Eemland’ en later gevolgd door meerdere zenders welke al snel in de gaten hadden dat deze zender een soort “gedoog-status” had gerealiseerd. Helaas zou er een breuk ontstaan in de organisatie en zou Keistad FM de werkelijke doelstellingen van lokaal/regionale commerciële radio gaan voortzetten in 1985. Het ware verhaal….


Het ontstaan van Keistad FM....

Keistad FM startte haar uitzending in het voorjaar van 1985 en zou, na een gedoog-periode van zo’n 4 jaar, de uitzendingen moeten staken in het najaar van 1989. (Nieuwe wetgeving: deelname aan een criminele organisatie) Keistad FM had als legale basis de Keistad Omroep Stichting (K.O.S.) welke een voortzetting was van de Eemland Regio Omroep Organistaie (EROO). De achtergronden over het ontstaan leest u onderstaande. Met uitzendingen 24 uur per dag en 7 dagen per week groeide Keistad FM uit tot één der meest professionele “vrije radio’s” in Nederland. Kenmerken waren o.a. een eigen nieuwsdienst en de medewerking van professionele presentatoren uit het gehele land. Bovendien werd regelmatig een huis-aan-huis-krant uitgegeven onder de naam “Keistad Express”  in een oplage van 80.000 exemplaren en welke, zoals bedoeld, vele luisteraars naar Keistad Fm trok....


In 1977 startte Carel Andriessen (Radio Atlantic, Radio Benelux, Radio Gemini) samen met René van Dijk (Radio Fantasy - Soest), het project Radio Eemland. Eerst enkele uren per week vanuit diverse locaties in Amersfoort en later vanuit Hoevelaken om daarna steeds meer uren te verzorgen. Toen de zender weer verhuisde naar Amersfoort (na een samen-werking met het toenmalige “Radio Amersfoort”) werd overgegaan op live uitzendingen 7 dagen per week en 24 uur per dag. De opzet was om de overheid te tonen dat er wel degelijk mogelijkheden waren voor regiozenders en daartoe werd de E.R.O.O. (Eemland Regio Omroep Organisatie) opgericht om alles zo legaal mogelijk uit te voeren en o.a. inkomsten en uitgaven te verantwoorden. Deze stichting deed in 1978,79,80,82 en 1984 aanvragen voor een een zendvergunning bij o.a. Ministers Gardeniers, Brinkman, Kosto en opvolgers. Steeds werden deze aanvragen afgewezen met het argument dat er géén etherfrequenties beschikbaar waren. En dat terwijl in België, Italië, Frankrijk en Engeland al vele honderden lokaal/regionale zenders actief waren!


Na een flink aantal RCD acties waarbij zendapparatuur en 1x een studio op afstand in beslag werd genomen, zou er een soort “gedoogperiode” aanbreken. Burgemeester en politie verleenden geen prioriteit meer aan het oprollen van het station. Niet in de laatste plaats was dit te danken aan de stichtings-vorm en het pionieren en contacten onderhouden met de Amersfoortse politiek door Math Meester† en Carel Andriessen.


Raadsleden en Wethouders gewoon te horen...

Tot deelname aan gemeenteraadsvergaderingen kwam het zelfs om uitleg te geven over de mogelijkheden van commerciële lokaal/regionale omroep. Zelfs een Wethouder werkte mee aan het programma “Wandeling door de binnenstad” waarin de cultuur- en bezienswaardigheden van Amersfoort werden besproken. Ook werden gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van politieke partijen ontvangen in de productie-studio (zie: foto boven) voor interviews enz.  Het “gedogen” van “Radio Eemland” was zelfs reden om in de 2de Kamer vragen te stellen over deze zender. En juist dat was precies de bedoeling om “Den Haag” wakker te schudden! >>> Zie >>>


Doelstelling teniet gedaan

Echter, de doelstelling van Carel Andriessen/René van Dijk/E.R.O.O. om alle transacties van adverteerders te verantwoorden doormiddel van ondermeer een deugdelijke administratie werd na enige tijd, en tijdens een vakantie van Andriessen, onmogelijk gemaakt door andere personen uit de inmiddels gevormde dagelijkse leiding. Immers, een “zwart geld circuit” kon een mogelijke legaliteit/voortgang in de procedure alleen maar in de weg staan en nadelig werken in een dergelijk serieus project. (zoals later zou blijken door forse belasting vorderingen aan de persoon/personen welke zonder administratie en verantwoording van afdrachten doorging(en) met Radio Eemland.) Zo kon het gebeuren dat een verzonden factuur, na een herinnering tot betaling, al contant bleek te zijn voldaan maar nimmer werd afgedragen t.b.v. de stichtingsadministratie enz. Toen ook nog eens een flink verschil van inzicht ontstond op programmatisch vlak (groep discjockey “spelen”, versus doelgericht lokaal/regionale radio) stapte Carel Andriessen uit de organisatie, na een heftige vergadering in mei 1985 (studio: Hof). Het bleek dat de inzichten en doelstellingen met de andere 2 personen uit de dagelijks leiding inmiddels te ver uit elkaar lagen en ook ego’s een rol waren gaan spelen. Veel aanwezige medewerkers kozen voor deze beide personen en daarmee niet voor het zo legaal mogelijk uitvoeren van de zender en tevens niet voor lokaal/regionaal gerichte programma’s. Wél voor de dj. uithangen zonder enige pretenties om luisteraars van lokale/regio info te voorzien. (Later zouden toch een aantal serieuze Eemlanders alsnog overstappen naar Keistad FM.)


Enkele dagen later was er Eemstad105 (Keistad FM)

Omdat de EROO een (gefinancieerd uit de legaal gefactureerde promoties) reserve studio- en zendlocatie klaar had staan om bij eventuele actie tegen Radio Eemland snel terug te kunnen zijn, werden deze de volgende dag direct ingericht voor Eemstad/KeistadFM. Omdat de beide andere personen uit de DL (dagelijkse leiding) geen zitting hadden in de EROO en Carel Andriessen oprichter en voorzitter van deze stichting was, tesamen met een onafhankelijke penningmeester/secretaris, kon al direct worden gestart.

Al snel waren goede medewerkers voor presentatie beschikbaar en volgden later een aantal van de goede Radio Eemland medewerkers (zie: elders >>) en was binnen 2/3 weken een compleet professioneel team actief om een nieuwe “vrije radio” vanuit Amersfoort tot een succes te maken.


Bedreigingen en storingen door “piraten”

Vooruitlopend op de mogelijkheden voor lokale radio werd in eerste instantie gekozen voor 105 FM. Dit bleek een te snelle beslissing want de diverse ‘piratenzenders’ zagen de frequenties boven 104 FM als hun “eigendom” en gingen moedwillig storen en dreigementen uiten. Na enkele weken werd een sterke zender geplaatst op 93.7 FM en werd de naam Keistad FM ingevoerd omdat in praktijk de namen Eemland/Eemstad105 veel verwarring gaven bij luisteraars en adverteerders.

Ruim een week zou via 105FM een verwijzing te horen zijn naar 93,7 FM. (En nu zonder storingen door “piraten”.)


Promotie

Promotie zou plaatsvinden middels een promotie-team met aantrekkelijke dames welke iedere koopavond en zaterdag de winkelcentra introkken en stickers en promo-kaarten uitdeelden. Bovendien werd een krant op weekend-formaat “KEISTAD EXPRESS” uitgegeven en huis-aan-huis verspreid op zaterdag in Amersfoort, Hoogland, Hoevelaken en Leusden.


Keistad Omroep Stichting

De E.R.O.O. (Eemland Regio Omroep Organisatie)  zou direct na de scheiding met Radio Eemland worden opgeheven en overgaan naar de Keistad Omroep Stichting (K.O.S.). Hier werd vanaf de start (evenals voor de E.R.O.O.) een volledige administratie gevoerd, waarbij zelfs de belasting-controleur in het pand, waar ook de live-studio was gevestigd, de boeken kwam controleren. (en werden goedbevonden inclusief de koffie.)

Na juridisch gedwongen (medewerking aan een criminele organisatie) tot stoppen van de uitzendingen (eind 1989 per brief verzonden aan Carel Andriessen) door justitie met de mogelijkheid om binnen 14 dagen de uitzendingen te staken op straffe van…..

Door een volledig verantwoorde administratie te voeren (waarbij adverteerders gewoon een rechtsgeldige btw-factuur ontvingen) zou er ook geen belasting naheffing worden ontvangen. Dit in tegenstelling tot andere radio’s welke vaak hoge naheffingen van de Belastingdienst ontvingen.


Later zou de K.O.S. met beide bestuursleden overgaan in de R.O.S (Roulette Omroep Stichting) te Baarn om daar een lokale omroep te realiseren (Eemland FM). Vanwege het te beperkte bereik en het moeten voldoen aan de wensen van een wettelijk ingestelde programmaraad (uurtje kerk, uurtje jazz, uurtje klassiek, kinderprogramma enz.) was het (zonder subsidie van de gemeente Baarn) financieel niet haalbaar om zo’n omroep verantwoord te exploiteren. Het gewenste “format” voor deze lokale omroep werd onmogelijk gemaakt door de (helaas) wettelijk noodzakelijke programmaraad. Omdat een dergelijke ‘oubollige” programmering niet de doelstelling was, werd besloten de omroep over te doen aan de plaatselijke ziekenomroep.


René van Dijk (*)

Math Meester  (*)

Wim van Egmond

Ferry Eden

Ruud van Velzen

John Huygen (*)

Jan Versteegt

Peter van Ingen

Joost Verhoeven (*)

Edo Peters

Elly van Amstel

Gaston Starreveld

Peter van Amstel (*)

Rob Altena (*)

Frits van de Valk

René van Egmond

Dick de Man (techniek, secretaris)

Hans Sanders

Jo Versteeghe

Ton van Dijk (*)

Tom Verbruggen (*)

Jaqueline Stevens

Tom Groot

Paul van der Horst

Hans van de Ven (*)

Joop de Kruyff

Eric de Grijze (*)

Mark Bodegraven

Marco van de Vlist

Frans van der Veen

Gert van Houten (*)

Anton van Dijk

Arnold van Oosten

Erik van Putten

Carel Andriessen

en anderen.....

Kabelraden Direct in 1985 aanvraag vergunning Wat voorafging aan Keistad Radio